Kam dál?


Pojištění domácnosti Kooperativa ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům jako je dočasné přepětí v síti nebo rozbití skla. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

 

Hlavní výhody pojištění domácnosti Kooperativa:

 

-         kompletní pojistná ochrana již v základní variantě pojištění

-         pojištění na novou cenu - náhrada škod v aktuálních nových cenách

-         minimální počet limitů, který není potřeba pro běžně vybavenou domácnost navyšovat

            nadstandardní místní platnost pojištění

      -    pojištění se vztahuje i na věci uložené v nebytových prostorech (např. sklepě, garáži)

-         za velmi výhodných podmínek lze připojistit příslušenství bytu a stavební součásti

-         atraktivní systém slev - např. za způsob zabezpečení bytu až do výše 20%, za roční placení pojistného 5%

-         náhradní ubytování - stane - li se byt následkem pojistné události neobyvatelným uhradíme Vám přiměřené náklady na náhradní ubytování

 

Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí

 

Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn

 

PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí:

 

- živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)

- odcizení (krádež, loupež)

- úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)

 

KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí:

 

- živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)

- odcizení (krádež, loupež)

- úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)

- dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti

- únik vody z akvária

- poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí

 

Předmět pojištění – co vše je pojištěním domácnosti kryto

 

movité věci, které tvoří zařízení bytu  (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) a věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...)

cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)

příslušenství a stavební součásti bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

 

Jak správně určit pojistnou částku

 

na základě plochy bytu a kategorie jeho vybavenosti Vám jednoduše pomůžeme zjistit minimální pojistnou hodnotu věcí

výši pojistné částky si pak po konzultaci s naším obchodním zástupcem zvolíte sami. Jde o klíčový údaj, neboť znamená maximální finanční částku, kterou Vám pojišťovna v případě vzniku pojistné události vyplatí

 

Místní platnost pojištění

Toto pojištění Vám poskytuje pojistnou ochranu proti škodám vzniklým:

 

ve Vašem bytě a jeho příslušenství (např. balkon, lodžie)

v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž)

ve společných nebytových prostorách domu (např. kočárek v kočárkárně)

pojištění se dále vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, a to na věcech, které člen Vaší domácnosti: 

měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení)

odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (jde o případy krátkodobého účelného přerušení bezprostředního užívání věci - např. pokud věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji či chatě, v zaměstnání, apod.)

předal za účelem poskytnutí služby (např. do opravny)

 

Další výhody pojištění domácnosti Kooperativa

 

- vstřícné a srozumitelné limity plnění pojišťovny

- velmi podstatnou skutečností je, že od výše pojistné částky se u pojištění domácnosti odvíjejí tzv. limity plnění, které jsou stanoveny pro vybrané skupiny rizikových věcí a pro pojistné události, při nichž škoda vznikne mimo Váš byt.

 

- počet limitů je minimální

jejich výši si určíte sami zvolením varianty pojištění

pro běžně vybavenou domácnost nevzniká nutnost zvyšovat je (tzn. připlácet pojistné)

neexistuje zásadní omezení pojistného plnění za jednotlivou věc

- pojištění na novou cenu

Pokud vznikne škoda na zánovních věcech, obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. U cenností a věcí zvláštní hodnoty je pak pojistné plnění vstřícně limitováno jejich obecnou (tržní) cenou.

 

- garance aktuální výše pojistné částky

Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje Kooperativa pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji indexu životních nákladů. Volitelná indexace (valorizace) pojistné částky a pojistného zajišťuje průběžnou aktualizaci pojistné smlouvy v závislosti na reálném inflačním vývoji. Navíc je zaručena podstatná výhoda – v případě vzniku škody Kooperativa nikdy neuplatní tzv. podpojištění / nehrozí, že bude sníženo pojistné plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

 

Náhradní ubytování

Stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám i přiměřené náklady na náhradní ubytování, a to u varianty pojištění PRIMA až do výše 30 tis. Kč nebo u varianty KOMFORT až do výše 60 tis. Kč.

 

Propracovaný systém slev

 

v případě lepšího zabezpečení Vašeho bytu než je pojišťovnou předepsán, můžete získat slevu až 20 %

při ročním placení pojistného sleva 5 %

pokud se Váš byt nachází v budově u Kooperativy již pojištěné máte nárok na slevu 10 %

Faktory ovlivňující výši pojistného

 

výše pojistné částky nebo limitu plnění

místo, kde se nachází pojištěný byt; Kooperativa při stanovení pojistných sazeb bere v úvahu rozdílnou rizikovost jednotlivých měst a obcí

míra rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se byt nachází

domácnost ve vyšším – bezpečném podlaží považujeme za nerizikovou z hlediska povodně/záplavy

 

Široké možnosti připojištění

V rámci pojištění domácnosti lze dále sjednat následující pojištění:

 

- pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

- pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím)

- pojištění garáže a věcí v ní uložených (týká se věcí na jiné adrese, než je Váš byt)

- pojištění právní ochrany (pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním Vašeho nároku vůči jinému subjektu

  Ne na všechna pojištění existuje jednoduchá kalkulačka, jednu univerzální s výpočty a možnými řešeními najdete na Kalkulačka.eu                                           

Doporučujeme navštívit další související pojišťovací aplikace, kde můžete sjednat další druhy pojištění s výhodami: od pojištění domácnosti je nejbližším souvisejícím druhem Pojištění nemovitosti. V případě, že máte pronájem bytu tak ho samozřejmě nepotřebujete. Máte-li auto, zkuste povinné ručení.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 15%