Kam dál?


Pojištění domácnosti ČSOB

Pojištění domácnosti  s názvem DOMov EXPRES

CO LZE V RÁMCI POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOMOV EXPRES POJISTIT

Pojištění domácnosti ČSOB se vztahuje na

- věci movité tvořící zařízení domácnosti (dále jen „domácnost“) a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného nebo spolupojištěných osob - členů pojištěné domácnosti

- stavební součásti bytu

- vybavení domácnosti, které se stalo součásti domácnosti až po vzniku pojištění

- věci k výdělečné činnosti, jsou -li pojištěny jako jednotlivě specifikované

Pojistit lze dále jízdní kola nebo jednotlivě specifikované věci (např. starožitnosti nebo věci zvláštní umělecké či historické hodnoty, dražší věci v příslušenství), a to jako vedlejší předmět pojištění k pojištění domácnosti.   

Pojištěním domácnosti nelze pojistit movité věci ve vysokoškolských kolejích, internátech, jednotlivě pronajatých místnostech v bytě apod.

 

Rozsah pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se sjednává pro případ škod způsobených:

požárem, výbuchem, úderem blesku nebo pádem letadla

vichřicí nebo krupobitím

zemětřesením

pádem stromů nebo stožárů

tíhou sněhu nebo námrazy

sesouváním půdy nebo lavin

zřícením skal nebo zemin

vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí

nárazem vozidla

kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem)

zkratem nebo přepětím

náhodným rozbitím skla (např. okna, dveře, kuchyňská linka, atd.) rizikem sklo allrisk

K hlavnímu pojištění domácnosti je možné sjednat tato doplňková pojištění:

povodně a záplavy

odcizení a vandalismu

odpovědnosti za škodu (včetně škody způsobené psem nebo kočkou)

zkratu a přepětí

 

Doplňková pojištění lze sjednat pouze s hlavním pojištěním!

 

Pokud bude vaše domácnost neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradí vám pojišťovna dále náklady vynaložené na náhradní ubytování, do částky 30 000 Kč.

 

Místo pojištění

Místem pojištění domácnosti je:

byt, ve kterém se nachází pojištěná domácnost a jehož adresa je uvedena v pojistné smlouvě,

příslušenství domácnosti,

garáž, která se nachází na jiné adrese, než je adresa pojištěné domácnosti, a která je uvedena v pojistné smlouvě.

Pro cennosti, věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo je místem pojištění pouze byt, ve kterém se nachází pojištěná domácnost a jehož adresa je uvedena v pojistné smlouvě.

 

Možné připojištění

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěni odpovědnosti za škodu si můžete sjednat pouze jako doplňkové pojištění k pojištění budovy pro bydlení nebo bytu nebo k pojištění domácnosti. Pojištění se vztahuje na škody způsobené činností v běžném životě, škody způsobené psem nebo kočkou anebo škody způsobené držbou nemovitosti.

 

Pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě:

-         v domácnosti pojištěného a provozem jejího zařízení,

-         při rekreačním sportu,

-         při cyklistice

osobami, jímž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti, a to při výkonu této činnosti, s výjimkou škod způsobených pojištěnému

psem, kočkou nebo hospodářským zvířetem, jejichž chov neslouží k výdělečným účelům, s vyjímkou nebezpečných druhů zvířat

v souvislosti s užíváním a vlastnictvím nemovitosti (vztahuje se i na nemovitosti osob žijících ve společné domácnosti s pojištěným).

Pojištění se vztahuje na škody, které nastaly na území České republiky. Pojištění se dále vztahuje i na škody, které nastaly při přechodném pobytu na území Evropy, zvláště pak při dovolených.

 

Pojistitel uhradí škody způsobené neúmyslně jinému na zdraví a na věci a také následné finanční škody. Pojistné plnění se neuskuteční, pokud byla škoda způsobena některému členu domácnosti. Limit pojistného plnění představuje maximální hodnotu pro plnění za jednu pojistnou událost, limit pro všechny pojistné události v jednom pojistném roce je dvojnásobek zvoleného limitu. Limit lze zvolit podle vašich potřeb z následujících variant. .

 

Varianta

škoda na zdraví

škoda na věci

následná finanční škoda

I.

1 000 000 Kč

500 000 Kč

250 000 Kč

II.

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

III.

4 000 000 Kč

2 000 000 Kč

750 000 Kč

IV.

6 000 000 Kč

3 000 000 Kč

1 000 000 Kč

 

 

sjednejte si pojištění odpovědnosti za škodu

  Ne na všechna pojištění existuje jednoduchá kalkulačka, jednu univerzální s výpočty a možnými řešeními najdete na Kalkulačka.eu                                           

Doporučujeme navštívit další související pojišťovací aplikace, kde můžete sjednat další druhy pojištění s výhodami: od pojištění domácnosti je nejbližším souvisejícím druhem Pojištění nemovitosti. V případě, že máte pronájem bytu tak ho samozřejmě nepotřebujete. Máte-li auto, zkuste povinné ručení.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 15%