Kam dál?


Limity pojistného plnění

Pojistitel poskytne plnění maximálně do výše limitu stanoveného procentem z pojistné částky:

  1. 15 % za pojistnou událost vzniklou na elektronických a optických přístrojích, nosičích informací,
  2. 10 % za pojistnou událost vzniklou na cennostech,
  3. 10 % za pojistnou událost vzniklou na věcech zvláštní hodnoty,
  4. 10 % za pojistnou událost vzniklou na stavebních součástech.
  5. 10 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na peněžní hotovosti nebo budou-li zneužity vkladní a šekové knížky, platební karty nebo jiné obdobné dokumenty (včetně částky, kterou pojištěný prokazatelně vynaložil na umoření výše uvedených dokumentů),
  6. 20 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na zvířatech,
  7. 30 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na věcech sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání,
  8. 30 000 Kč za přiměřené náklady na náhradní ubytování pojištěných osob (nejdéle však po dobu šesti měsíců od data vzniku pojistné události), stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným.

  Ne na všechna pojištění existuje jednoduchá kalkulačka, jednu univerzální s výpočty a možnými řešeními najdete na Kalkulačka.eu                                           

Doporučujeme navštívit další související pojišťovací aplikace, kde můžete sjednat další druhy pojištění s výhodami: od pojištění domácnosti je nejbližším souvisejícím druhem Pojištění nemovitosti. V případě, že máte pronájem bytu tak ho samozřejmě nepotřebujete. Máte-li auto, zkuste povinné ručení.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 15%