Kam dál?


Pojištění domácnosti

 

Hlavní škodní události, na které se pojištění domácnosti vztahuje, jsou jednak krádež věcí z domácnosti a jednak škody na pojištěných předmětech vzniklé v důsledku živelních událostí (např. výbuch plynu, záplavy či povodně, zemětřesení).

Pojištění domácnosti samo o sobě vzniku takové situace nezabrání, ale může snížit finanční ztráty, které v důsledku takových nepříjemných událostí hrozí.

 

Při výběru vhodné pojistky a před jejím uzavřením je žádoucí důkladně se obeznámit s pojistnými podmínkami té které pojišťovny. Pojištění totiž pokrývá rizika škod jen na těch věcech, které jsou součástí bytu a které jsou zároveň  uvedeny v pojistných podmínkách.

 

 

Každá pojišťovna zohledňuje jiná rizika.

 

Konkrétní nabídky pojistných produktů se u jednotlivých pojišťoven liší co do výše limitů plnění, to do druhů rizik zahrnutých v základním pojištění i možnosti připojistit další rizika.

 

Základní varianta může pokrývat živelní pojistné nebezpečí, krádež a vandalismus. Rozšířená varianta může krýt škody způsobené např. únikem vody z akvária o obsahu min. 50 litrů, přepětím nebo rozbitím skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.

 

Zájemce o pojištění domácnosti má tedy vždy na výběr z několika typů pojištění. Jejich úroveň se liší podmínkami, rozsahem pojistného krytí a výší plnění. Pokud se zdá pro pojištění domácnosti základní varianta nepostačující, je možné přikoupit si doplňkovou pojistku. Lze jí jednak rozšířit pojistnou ochranu na více věcí či rizik a jednak lze s její pomocí zvýšit limity pojistného plnění pro určité soubory věcí či rizik.

 

 

 

 

Na jaká rizika lze nemovitost pojistit

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:

 1. požárem a jeho průvodními jevy,
 2. výbuchem,
 3. úderem blesku,
 4. nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 5. povodní nebo záplavou,
 6. vichřicí,
 7. krupobitím,
 8. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
 9. zemětřesením,
 10. tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,
 11. nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 12. pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
 13. kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení; jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy poškození nebo zničení:
  • potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu
  • zamrznutím kapaliny v nich, (dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).

Aktuality pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Genarali

Pojištění domácnosti Genarali   Hlavní výhody pojištění u Generali   Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění podle jeho potřeb.   Domácnost s asistencí představuje komplexní řešení pojištění Vaší domácnosti včetně odpovědnosti za...

Pojištění domácnosti Allianz

Allianz nabízí tři varianty pojištění domácnosti: Normal,  Optimal,  Exkluziv s různým limity a rozsahem pojistného krytí.   Co vše je možno pojistit? - zařízení domácnosti - věci osobní potřeby - audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje -...

Pojištění domácnosti ČSOB

Pojištění domácnosti  s názvem DOMov EXPRES CO LZE V RÁMCI POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOMOV EXPRES POJISTIT Pojištění domácnosti ČSOB se vztahuje na - věci movité tvořící zařízení domácnosti (dále jen „domácnost“) a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb...

Pojištění domácnosti Kooperativa

Pojištění domácnosti Kooperativa ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům jako je dočasné přepětí v síti nebo rozbití skla....

Černá kronika pojištění domácnosti

Bouře si na Blanensku vyžádala jeden lidský život a škody na domácnosti.

Bouře s přívalovým deštěm, která se v sobotu 12. června přehnala ve večerních hodinách Blanenskem, si vyžádala škody na majetku domácnosti i na lidském životě. Přímo v Blansku vyvrátil silný vítr strom, který po pádu na jeden z domů rozbil v domácnosti okna,...

Výbuch zdemoloval rodinný dům a celou domácnost.

Na Frýdecko-Místecku došlo ve čtvrteční podvečer k mohutnému výbuchu, který zdemoloval rodinný domek včetně zařízení domácnosti. Tlaková vlna vyrazila okna a dveře a poškodila výrazně statiku celého domu. Hasiči po příjezdu na místo museli nejprve uhasit vzniklý...

  Ne na všechna pojištění existuje jednoduchá kalkulačka, jednu univerzální s výpočty a možnými řešeními najdete na Kalkulačka.eu                                           

Doporučujeme navštívit další související pojišťovací aplikace, kde můžete sjednat další druhy pojištění s výhodami: od pojištění domácnosti je nejbližším souvisejícím druhem Pojištění nemovitosti. V případě, že máte pronájem bytu tak ho samozřejmě nepotřebujete. Máte-li auto, zkuste povinné ručení.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 15%